Careline IP 4G Smarthub

Careline IP 4G Smarthub er 100% digitaliseret, så alle opdateringer, og efterfølgende justeringer, foregår fra vores centrale administrationsportal. Det overflødiggør efterfølgende besøg i hjemmet og sikrer, at nødkaldet altid er online – og sat op som aftalt.

Nødkaldet anvendes som tidligere versioner af Careline

Borgeren mærker ikke nogen forskel i forhold til at sende alarm til plejepersonalet. Alarm kan fortsat sendes fra en lille alarmsender (Tx4, som medfølger) eller direkte fra nødkaldet.

Ligesom de tidligere versioner af Careline kan der tilknyttes op til 16 forskellige enheder (fx døralarm, røgalarm og bevægelsessensor). Alle disse enheder kan overvåges og vil automatisk afsende en alarm i tilfælde af lavt batteri. Det store udvalg sikrer, at platformen kan opfylde fremtidens krav til serviceydelser ude hos borgerne.

Overblik med statusovervågning

Vi tilbyder en platform til statusovervågning, som giver et fantastisk overblik over alle de installerede nødkald. Derudover vises status over strømforsyning og mobilforbindelse, ligesom det sikrer, at alle nødkald er opsat efter den aftalte standard.
Selve nødkaldet overvåges kontinuerligt og sender automatisk beskeder om batterifejl, forsyningssvigt og manglende udstyr til plejepersonalet eller Tunstalls døgnbemandede vagtcentral.

Højeste sikkerhed inden for nødkald

Sikkerheden er meget høj, da alarmen automatisk kan skifte mellem 4G, 3G og 2G for at opnå forbindelse. Lykkes dette ikke, er der mulighed for at skifte til et normalt telefonopkald – over mobilnettet eller via en internetforbindelse (kablet eller Wi-Fi) på SIP-protokollen.

Careline IP 4G Smarthub sættes op til at lave en ”end-to-end”-test med faste intervaller. Det giver en ekstra sikkerhed for, at alt virker som det skal.

BEMÆRK: Carline IP/GSM fungerer med PNC (Tryghedscentralen) og TeleVagt fra version 6.8.

HMI-nr.: 115485

Varenr. 02224912