CareCom IP

Rumenhed IP er en af de nye rumenheder til Tunstalls personsikringssystemer. Rumenheden giver mulighed for alarmtryk, nærværsmarkering, assistancekald, 2-vejs samtale i fuld dupleks samt for visning af alarmer i display.

Faciliteterne i Rumenhed IP er udviklet på baggrund af erfaringer fra skandinaviske plejecentre og i tæt samarbejde med personale. Rumenhed IP giver unikke muligheder for kommunikation mellem beboere og personalet.

Via et tydeligt display er det desuden muligt at få vist aktive alarmer, og de enkelte alarmer kan kvitteres fra apparatet, ligesom det via vil være muligt etablere talekommunikation i fuld duplex med et andet apparat, hvor alarmen kommer fra.

Rumenhed IP anvender Tunstalls CT-Link protokol på IP, som sikrer en pålidelig kommunikation mellem rumapparatet og den centrale controller i systemet.

På talesiden anvender Rumenhed IP den anerkendte SIP protokol i VoIP kommunikationen.

Rumenhed IP giver desuden mulighed for forskellige andre taleapplikationer som f.eks.

  • Besvarelse af dørtelefoner

  • Udsendelse af fælles talebeskeder

  • Diskret indlytning

 

Rumenhed IP monteres på væg og tilkobles IP netværk via kat. 5/kat 6 kabel, og den strømforsynes via PoE.

Rumenhed IP har desuden to alarmindgange (henholdsvis alarm og døralarm) og to udgange til indikering af alarm og nærvær. Derved kan personalet let tilkalde hjælp via et enkelt tryk. Alarmerne sendes ud i TeleVagt systemet som alarmbeskeder, der indeholder alarmårsag og bolignummer, så kollegaer hurtigt kan komme til hjælp.

Varenr. K1122