IDT129 - udendørs pos. sender

Positionering er vores helt unikke system til sikring af både personale og dørsøgende personer.

Ved opsættelse af positionsmeldere kan der dannes en finmasket inddeling af områder, så alarmsenderes og DECT-telefoners position registreres.

 

IDT129 – udendørs positionssender

Denne IDT fungerer på samme måde som IDT129. Denne version (K2417B) leveres blot i et ekstra holdbart kabinet, så IDT129 kan monteres udendørs. IDT'en sender et positioneringssignal for sendertyperne 72, 73 og 74 med 10-bits positioneringsmodtagere: MIP7X, PS7X, MT74P og TX7XP. Benyttes i både RTC-, TMC-, TM4- and CL2X-systemer. Output til LU/RLU.

IDT129 sender et 17 KHz felt med positionsinformationer. Positionsnummeret kodes via DIP-switche med positionsnumre fra 0001-1022. Senderne, som modtager positionsinformationerne, er programmeret til enten at ignorere, opdatere positions-hukommelsen eller til automatisk at sende en alarm afhængig af, hvilken af de 8 zoner senderen er tildelt.

17 KHz feltet bliver distribueret enten gennem FC120 ferritantenner (K2912) eller ved at bruge loops – hvor ledningerne er gemt under gulv, fliser, over loftet, i dørkarmen etc.

Overvågning af loop

IDT 129 kan overvåge det tilkoblede antenne-loop (eller tilfælde hvor flere FC120 ferritantenner er nødvendigt), så der afgives et digitalt alarmsignal, hvis loopet bliver afbrudt. Det digitale signal kan tilkobles et kalde- og alarmsystem, som varskoer personale i tilfælde af et defekt antenneloop.

En digital indgang på IDT129 kan aktivere mute-funktionen på IDT’en, således at om-rådet kan passeres uden positionsopdatering.

Dækningen fra en ferriantenne vil typisk være godt 90 cm radius omkring antennen. Dækningsområdet fra en loop-installation vil typisk være maksimum ~280 cm afstand fra loopet.

 

Eksempel på anvendelse

En demensramt beboer, på et plejecenter, kan færdes frit rundt på centret. Hvis centret forlades, modtager personalet en besked på deres DECT-telefon. Beskeden indeholder beboerens navn og position for, hvor beboeren forlader centret.

Området kan også udvides til, at beboeren kan færdes frit i en tilhørende have. Og når haven forlades, så modtager personalet beskeden på deres DECT-telefon.

Positionering kan også være til sikring af personale, som er udsat for overfaldsfare i forbindelse med udførelsen af deres daglige arbejde. De kan fx benytte en lille diskret alarmknap eller en DECT-telefon med alarmknap. Når personalet sender en alarm, modtager det øvrige personale positionen for alarmen, hvorefter de kan komme deres kollega til undsætning.

Vores positionsmeldere sættes op rundt om på hospitaler, psykiatriske afdelinger, plejehjem m.v.

Varenr. K2417B