Intelligent drikkeglas

Indtages der tilstrækkelig med væske i løbet af dagen? Det kan automatiske påmindelser hjælpe med. Via "nudging" – med lyd og lys i glasset – påmindes den ældre om væskeindtag. Samtidig bliver personalet opmærksomme på, om borgeren får tilstrækkelig væske.

Det intelligente drikkeglas er en del af Tunstall Cognitive Care®

Via data fra enheder i hjemmet, kan vi få øje på bekymrende ændringer i adfærd – og foreslå justeringer til forbedring af livskvaliteten. Målsætningen er reduktion af antal lægebesøg, hospitalsindlæggelser og støtte til et selvstændigt liv.

Funktioner

  • Glasset måler borgerens væskeindtag. Intelligente algoritmer frasorterer væske, der evt. hældes ud.
  • Dagens drikkestatus vises på glasset, der også kan nudge med lys og lyd.
  • Drikkedata videresendes (kræver ingen opsætning), trådløst til skyen, så sundheds- og plejepersonale kan følge med på afstand.
  • Alle glassets forskellige indstillinger foretages online.

De videresendte data

  • Sundheds- og plejepersonale kan se grafer og statistik, så et "væskeskema" kan skrives ud – og danne grundlag for en individuel indsats med evt. motivationsplaner.
  • Integration i offentligt IT-system (fx CURA) bidrager til et godt overblik og en målrettet planlægning på morgenmøder mv.
  • Data kan vises på PC/Mac, tablets/iPads og smartphones.

Bestil det intelligente drikkeglas på abonnement

Det intelligente drikkeglas bestilles på abonnement, som afregnes pr. måned.

Bestillingsformular til drikkeglasset >

Se film om produktet HER >

Varenr. 06210801

Dokumenter